Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Ordenanzas urbanísticas
   

Ordenanzas urbanísticas

     

ORDENANZA INSTALACIONS CASETAS SOLO RURAL TEXTO APROBADODEF PLENO 28-09-2017 (PDF - 508.3 KB)

ORDENANZA INSTALACIONS CASETAS SOLO RURAL TEXTO APROBADODEF PLENO 28-09-2017 (PDF - 508.3 KB)

ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIÓNS PARA APEIROS DE LABRANZA NO CLASIFICADO DE SOLO RÚSTICO NO TERMO MUNICIPAL DE OLEIROS. Texto Aprobado en pleno de 28-09-2017

Ordenanza municipal reguladora da Inspección Técnica de Edificacións (ITE) do Concello de Oleiros (PDF - 341.6 KB)

Ordenanza municipal reguladora da Inspección Técnica de Edificacións (ITE) do Concello de Oleiros (PDF - 341.6 KB)

Establece a obriga formal dos propietarios de edificacións de acreditar o cumprimento do deber de conservación imposto pola normativa urbanística e a propia Ordenanza mediante a obtención dun informe de inspección técnica da edificación expedido por técnico competente, co contido, na forma e nos prazos sinalados nela. Texto Íntegro BOP Nº23 de 22 de febereiro de 2012.

ORDENANZA PROCEDIMIENTO DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS (PDF - 536.4 KB)

ORDENANZA PROCEDIMIENTO DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS (PDF - 536.4 KB)

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS O EJERCICIO DE ACTIVIDADES O SERVICIOS

Ordenanza 28/09 venda cartografía, modificada 29/09/2011 (PDF - 22.1 KB)

Ordenanza 28/09 venda cartografía, modificada 29/09/2011 (PDF - 22.1 KB)

Ordenanza fiscal número 28 reguladora do prezo público pola prestación do servizo de venda de productos derivados do material cartográfico municipal Faise constar que a presente ordenanza foi aprobada provisionalmente polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 25 de setembro do 2008, publicándose o seu texto íntegro no BOP Nº 285 do día 12 de decembro do ano 2008. Modificacións plenarias: Por Pleno de data 29 de setembro do 2011 modificouse o artigo 4º, publicándose o seu texto íntegro no BOP Nº 241 de data 21 de decembro do 2011.

Texto pleno para redacción de proxectos urbanización (PDF - 4,277.9 KB)

Texto pleno para redacción de proxectos urbanización (PDF - 4,277.9 KB)

Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización, control das obras e recepción destas no Concello de Oleiros

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza