Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Trámites de información pública
   

Trámites de información pública

     

APROBACION DEFINITIVA PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO Río DE SAN PEDRO PE-2R

A N U N C I O Expte. FG Nº 633 Polo Concello Pleno, en sesión ordinaria do 30 de xullo de 2020, acordouse aprobar definitivamente o PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO...

APROBACION INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POL-13 EN BASTIAGUEIRO

    ANUNCIO Expte. FG nº 650 Mediante a Resolución da Alcaldía nº 202003299 de data 21 de agosto de 2020 , acordouse  aprobar inicialmente...

Aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora de plantacións e tallas das masas forestais, conservación e fomento de especies autóctonas.

  ANUNCIO O Concello Pleno, en sesión o r dinaria do 25 de xuño de 2020, adoptou o segu i nte acordou: Aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora de plantacións...

APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACION EN FRANZOMEL , SANTAIA DE LIÁNS.

  ANUNCIO Expte. FG nº 645 Por Resolución da Alcaldía nº 2020 de data 23 de xuño de 2020 , acordouse  aprobar inicialmente o  PROXECTO DE...

APROBACION INICIAL ESTUDO DE DETALLE DE AXUSTE DE RASANTES DE IMPLANTACIÓN NO CUARTEIRÓN R-8 DO PLAN PARCIAL DO SUP-3R

 Mediante Decreto/Resolución da Alcaldía n° 2020001651 de data 6 de maio de 2020, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DE AXUSTE DE RASANTES DE IMPLANTACIÓN NO CUARTEIRÓN R-8...

APROBACION INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DO POL-4, SANTA ANA, MERA

Mediante a Resolución da Alcaldía n° 2020001237 de data 30 de marzo de 2020, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DO POL-4, SANTA ANA, MERA promovido polo Concello (documento r.e....

APROBACION INICIAL DO PROXECTO DE NORMALIZACION DE FINCAS NO AMBITO DE SOLO URBANO CONSOLIDADO DA RÚA DA TEMA Nº9 e 11 E RÚA DOUTOR FLEMING Nº 42

Mediante a Resolución da Alcaldía n° 2020001555 de data 24 de abril de 2020, acordouse aprobar inicialmente o PROXECTO DE NORMALIZACION DE FINCAS NO AMBITO DE SOLO URBANO CONSOLIDADO DA RÚA DA...

APROBACION INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DO POL-4, SANTA ANA, MERA

Mediante a Resolución da Alcaldía n° 2020001237 de data 30 de marzo de 2020, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DO POL-4, SANTA ANA, MERA promovido polo Concello (documento r.e....

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA SENDA NA MARXE DEREITA DA ESTRADA AC-173,TRAMO: URBANIZACIÓN RIALTA-PAZO DE ARILLO-LOURIDO

  Por Resolución desta Alcaldía n° 20200000875 de data 5 de marzo de 2020, acordouse aprobar inicialmente o EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA SENDA NA MARXE DEREITA DA ESTRADA AC-173,TRAMO:...

CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A COOPERACIÓN PARA A EXECUCIÓN DO DESENVOLVEMENTO URBANISTICO DO SUD-2 "XENTIÑA", en Mera

ANUNCIO Expte. FG Nº 587 Mediante a Resoluc i ón da Alcaldía número 2020000854 do 4 de marzo de 2020, acordouse aprobar inicialmente o CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A...

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO RIO DE SAN PEDRO PE-2R,

Por resolución desta Alcaldía Nº 5571/19 de data 20 de decembro do 2019, acordouse aprobar inicialmente o PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E ACONDICIONAMENTO DO RIO DE SAN PEDRO PE-2R, en Oleiros...

ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR AS RASANTES DE IMPLANTACIÓN NA MAZÁ R-1 DO PLAN PARCIAL SUP-3R

Por Resolución da Alcaldía n° 4843 de data 14 de novembro de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR AS RASANTES DE IMPLANTACIÓN NA MAZÁ R-1 DO PLAN PARCIAL...

PROXECTO DE URBANIZACION DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE SUD-5 "ICARIA IV"

  ANUNCIO Expte. FG nº 628 Por Resolución da Alcaldía nº 4526 de data 30 de outubro de 2019 , acordouse  aprobar inicialmente o  PROXECTO DE...

MODIFICACION DO ESTUDO DE DETALLE DA PARCELA R-5 DO SUP-3R, EN PERILLO

Por Resolución de Alcaldía n° 4527 de data 30 de outubro de 2019, acordouse aprobar inicialmente a MODIFICACION DO ESTUDO DE DETALLE DA PARCELA R-5 DO SUP-3R, EN PERILLO (documento r.e. nº...

APROBACION INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DAS ZONAS 1A E 1B DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O PARAISO"

Por Resolución da Alcaldía n° 4476 de data 25 de outubro de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DAS ZONAS 1A E 1B DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O...

APROBACION INICIAL PLAN PARCIAL SECTOR SUD-19 "Os Regos"

  ANUNCIO Expte. FG nº 607 Por Resolución desta Alcaldía nº 3597/19 de data 4 de setembro de 2019,   acordouse aprobar inicialmente con condicións...

APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO

POLO Concello Pleno de data 23 de maio de 2019, acordouse aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO ...

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza