Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Formación e Emprego
Portada-old » O Concello old » Concellería de Promoción económica e Consumo » Formación e emprego » Información xeral
   

Información xeral

     
« Atrás

A carta de presentación

É un instrumento de contacto coa empresa e debe ir sempre acompañada do currículum

Acceso á Administración Pública

Información sobre as formas de acceso aos concellos, comunidades autónomas, administración central,...

Acceso aos certificados de profesionalidade

A vía pola que se pode acceder a un certificado de profesionalidade é a través de probas de superación das competencias clave ou ben estar exento destas por poder acreditar que se teñen adquiridos certos niveis formativos establecidos.

Carné de manipulador de alimentos

Carné de manipulador de alimentos Lexislación vixente : Segundo o Real Decreto 290 /2003, que...

Celga

Sistema de certificación de Lingua Galega.

Certificado de aptitude profesional para condutores

Certificación necesaria para condutores de determinados vehículos de transporte e datos dalgúns centros que imparten a formación correspondente

Certificados de Profesionalidade

Capacitación para o desenvolvemento dunha actividade laboral con significación para o emprego

Competencias Clave

Requisitos formativos que aseguran que os futuros participantes nunha acción formativa posúen os coñecementos necesarios para realizar con aproveitamento os cursos correspondentes aos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3

Consellos para buscar emprego en Internet

Pasos a seguer para aproveitar ao máximo os sitios relacionados dalgún xeito co emprego.

Contrato de traballo: Características e modalidades

Un contrato de traballo é un acordo entre empresario e traballador polo que éste se obriga a prestar determinados servizos por conta do empresario e baixo a súa dirección, a cambio dunha retribución.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza