Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Formación e Emprego
Portada-old » O Concello old » Concellería de Promoción económica e Consumo » Formación e emprego » Información xeral
   

Información xeral

     
« Atrás

Acceso aos certificados de profesionalidade

A TER EN CONTA:

 1. Para acceder a un certificado de nivel 1 non é necesario ningún requisito previo en canto a nivel formativo se refire.
 2. Todas as titulacioóns universitarias darán dereito a poder cursar calquer certificado de profesionalidade (Niveis 1, 2 y 3).
 3. Os niveis referidos en cada caso son os niveis formativos mínimos polo que os superiores tamén cumplirán cos requisitos dos niveis inferiores.

ACCESO A CERTIFICADOS DE NIVEL 2:

 • Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE).
 • Graduado en Educación Secundaria (LOXSE).
 • 2º BUP cun máximo de duass materias pendentes entre os dous cursos.
 • 2º Curso do primeiro ciclo experimental da Reforma de las Ensinanzas Medias (REM).
 • Técnico (Ciclo formativo de grao medio).
 • Técnico auxiliar (FP1).
 • Técnico deportivo.
 • Ténico de artes plásticas e deseño.
 • Oficialía industrial.
 • Técnico militar.
 • 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).
 • 2 cursos comúns do plan experimental do ano 1984 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso á  universidade.
 • Quen acredite ou supere as probas específicas de competencias clave de nivel 2.
 • Quen posúa un certificado de profesionalidade do mesmo nivel (2).
 • Quen esté en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.

Ademáis se deberá posuir o Celga 3 ou o seu equivalente para estar exento da competencia clave de comunicación en lingua galega de nivel 2.

ACCESO A CERTICADOS DE NIVEL 3:

 • Bacharelato LOE.
 • Bacharelato LOXSE.
 • COU
 • PREU
 • 2º Curso do Bacharelato experimental da Reforma das Ensinanzas Medias (REM).
 • Técnico superior (Ciclos formativos de grao superior).
 • Técnico especialista (FP2).
 • Título de Perito Mercantil.
 • Bacharelato Superior do Plan do 63.
 • Técnico superior de Artes plásticas e deseño (segundo especialidade cursada).
 • Técnico deportivo superior (segundo modalidade).
 • Mestre industrial.
 • Graduado en Cerámica e Artes Plásticas.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso aos ciclos formativo  de grao superior.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso á universidade.
 • Quen acredite ou supere eas probas específicas para competencias clave nivel 3.
 • Quen posúa un certificado de profesionalidade do mesmo nivel (3).
 • Quen esté en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.

Ademáis haberá que estar en posesión do Celga 4 ou o seu equivalente para estar exento da competencia clave de comunicación en lingua galega de nivel 3.

 

Acceso aos certificados de profesionalidade

A TER EN CONTA:

 1. Para acceder a un certificado de nivel 1 non é necesario ningún requisito previo en canto a nivel formativo se refire.
 2. Todas as titulacioóns universitarias darán dereito a poder cursar calquer certificado de profesionalidade (Niveis 1, 2 y 3).
 3. Os niveis referidos en cada caso son os niveis formativos mínimos polo que os superiores tamén cumplirán cos requisitos dos niveis inferiores.

ACCESO A CERTIFICADOS DE NIVEL 2:

 • Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE).
 • Graduado en Educación Secundaria (LOXSE).
 • 2º BUP cun máximo de duass materias pendentes entre os dous cursos.
 • 2º Curso do primeiro ciclo experimental da Reforma de las Ensinanzas Medias (REM).
 • Técnico (Ciclo formativo de grao medio).
 • Técnico auxiliar (FP1).
 • Técnico deportivo.
 • Ténico de artes plásticas e deseño.
 • Oficialía industrial.
 • Técnico militar.
 • 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).
 • 2 cursos comúns do plan experimental do ano 1984 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso á  universidade.
 • Quen acredite ou supere as probas específicas de competencias clave de nivel 2.
 • Quen posúa un certificado de profesionalidade do mesmo nivel (2).
 • Quen esté en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.

Ademáis se deberá posuir o Celga 3 ou o seu equivalente para estar exento da competencia clave de comunicación en lingua galega de nivel 2.

ACCESO A CERTICADOS DE NIVEL 3:

 • Bacharelato LOE.
 • Bacharelato LOXSE.
 • COU
 • PREU
 • 2º Curso do Bacharelato experimental da Reforma das Ensinanzas Medias (REM).
 • Técnico superior (Ciclos formativos de grao superior).
 • Técnico especialista (FP2).
 • Título de Perito Mercantil.
 • Bacharelato Superior do Plan do 63.
 • Técnico superior de Artes plásticas e deseño (segundo especialidade cursada).
 • Técnico deportivo superior (segundo modalidade).
 • Mestre industrial.
 • Graduado en Cerámica e Artes Plásticas.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso aos ciclos formativo  de grao superior.
 • As persoas que teñan superadas as probas de acceso á universidade.
 • Quen acredite ou supere eas probas específicas para competencias clave nivel 3.
 • Quen posúa un certificado de profesionalidade do mesmo nivel (3).
 • Quen esté en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.

Ademáis haberá que estar en posesión do Celga 4 ou o seu equivalente para estar exento da competencia clave de comunicación en lingua galega de nivel 3.

 

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza