Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada-old » O Concello old » Organismo autónomo de Cultura
   

NOVAS

     
« Atrás

Listaxe de axudas concedidas e denegadas para asistencia aos comedores escolares 2012/2013

 

PROPOSTA DE CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE AXUDAS PARA ASISTENCIA A COMEDORES ESCOLARES DURANTE O CURSO ESCOLAR 2012/2013

 

 

De conformidade co previsto no artigo 6.b) das Bases específicas e convocatoria para a concesión de axudas para asistencia a comedores escolares para o curso 2012/2013, procédese a publicar a lista coas solicitudes admitidas, as que se propón desestimar e por qué motivo, e as que deben emendar erros ou aportar documentación, concedéndose un prazo de 10 días para iso e máis para presentar alegacións, advertindo que, en caso de non subsanar en prazo, proporase a súa denegación.

 

 

SOLICITUDES ADMITIDAS

 

 

NIF SOLICITANTE

 PROPOSTA CONCESIÓN

32820700E

360,00

32820700E

360,00

33535766H

399,00

53301939Z

260,00

X5267949Y

600,00

X9654833P

600,00

32836269C

228,00

53166143X

380,00

78787583W

260,00

53684018V

380,00

44580378F

380,00

52167036T

260,00

46909560W

218,40

33335155J

600,00

X7802853B (*)

380,00

X7802853B (*)

380,00

47381040M

52,00

47381040M

52,00

X4543876L

260,00

X6649170P

600,00

47383478M

208,00

48117067D

260,00

48117067D

260,00

X9736521T

600,00

34890267A

600,00

14254875G

260,00

Y1813703Y

600,00

32786154E

260,00

32812569X

273,00

32812569X

273,00

78785706B

260,00

(*) Deberá presentar carné de familia numerosa en vigor.

 

 

PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN

 

 

NIF SOLICITANTE

MOTIVO DESESTIMACIÓN

34895462T

Ter débedas co Concello (art. 3, f das bases).

53162903J

Ter débedas co Concello (art. 3, f das bases).

32829140K

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

53684018V

Non estar matriculado o menor no curso correspondente á convocatoria (art. 3, b das bases).

32361788Y

Incumprimento presentación renda (art.3, g das bases).

32827157Q

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

47363115C

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

 

 

PENDENTES DE AVALIACIÓN POR COINCIDIR DOUS SOLICITANTES COS MESMOS MENORES MATRICULADOS.-

 

 

NIF SOLICITANTE

32845291A (*)

 

70871104P (*)

 

(*) Deberán acreditar cal dos dous solicitantes é o que solicita a axuda.

 

 

Listaxe de axudas concedidas e denegadas para asistencia aos comedores escolares 2012/2013

 

PROPOSTA DE CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE AXUDAS PARA ASISTENCIA A COMEDORES ESCOLARES DURANTE O CURSO ESCOLAR 2012/2013

 

 

De conformidade co previsto no artigo 6.b) das Bases específicas e convocatoria para a concesión de axudas para asistencia a comedores escolares para o curso 2012/2013, procédese a publicar a lista coas solicitudes admitidas, as que se propón desestimar e por qué motivo, e as que deben emendar erros ou aportar documentación, concedéndose un prazo de 10 días para iso e máis para presentar alegacións, advertindo que, en caso de non subsanar en prazo, proporase a súa denegación.

 

 

SOLICITUDES ADMITIDAS

 

 

NIF SOLICITANTE

 PROPOSTA CONCESIÓN

32820700E

360,00

32820700E

360,00

33535766H

399,00

53301939Z

260,00

X5267949Y

600,00

X9654833P

600,00

32836269C

228,00

53166143X

380,00

78787583W

260,00

53684018V

380,00

44580378F

380,00

52167036T

260,00

46909560W

218,40

33335155J

600,00

X7802853B (*)

380,00

X7802853B (*)

380,00

47381040M

52,00

47381040M

52,00

X4543876L

260,00

X6649170P

600,00

47383478M

208,00

48117067D

260,00

48117067D

260,00

X9736521T

600,00

34890267A

600,00

14254875G

260,00

Y1813703Y

600,00

32786154E

260,00

32812569X

273,00

32812569X

273,00

78785706B

260,00

(*) Deberá presentar carné de familia numerosa en vigor.

 

 

PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN

 

 

NIF SOLICITANTE

MOTIVO DESESTIMACIÓN

34895462T

Ter débedas co Concello (art. 3, f das bases).

53162903J

Ter débedas co Concello (art. 3, f das bases).

32829140K

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

53684018V

Non estar matriculado o menor no curso correspondente á convocatoria (art. 3, b das bases).

32361788Y

Incumprimento presentación renda (art.3, g das bases).

32827157Q

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

47363115C

Sobrepasar límites renda (art. 3, c das bases).

 

 

PENDENTES DE AVALIACIÓN POR COINCIDIR DOUS SOLICITANTES COS MESMOS MENORES MATRICULADOS.-

 

 

NIF SOLICITANTE

32845291A (*)

 

70871104P (*)

 

(*) Deberán acreditar cal dos dous solicitantes é o que solicita a axuda.

 

 

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza