Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo
Portada » Temas » Urbanismo
   

CONTIDOS

     

Plan E

12/07/2010 - Actualidade Oleiros: PLAN E

Vivendas de protección oficial

19/04/2010 - Actualidade Oleiros: VIVENDAS PROTECCIÓN OFICIAL

Taxa sumidoiros

Taxa sumidoiros Bonificacións / Reduccións Os veciños que colaborasen económicamente na execución de obras comunitarias de conducción dos sumidoiros, sempre que conste dita colaboración...

Imposto sobre construccións, instalacións e obras (ICIO)

Imposto sobre construccións, instalacións e obras (ICIO) Bonificacións / Reduccións Bonificación do 60% por obras de reforma de edificacións, co fin de favorecer as condicións de acceso e...

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia)

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia) Exencións / Non suxeccións Os terreos que teñan a consideración de rústicos, a efectos do imposto sobre bens...

   

EQUIPAMENTOS

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza